צום י בטבת

מהתבדלות לתיקון עולם

| על משמעותו של צום עשרה בטבת | צום עשרה בטבת מסמל את גניזת החזון האוניברסלי של היהדות. אך לעתיד לבוא, כשהצומות יהפכו למועדים טובים, הוא גם זה שיגשים אותו, ויהיה חג המאחד את האנושות כולה סביב עבודת ה'.  

לקריאת המאמר

הירידה העשירית - לעשרה בטבת

בעשרה בטבת אנו מסיימים לרדת ומגיעים עד התחתית. כדי להפוך את הצום ליום טוב, עלינו להשתמש בירידה עצמה ככוח חיובי ובונה. מצורף מתכון לדיאטה נפשית...   

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION