הצגת # 
י"ט כסלו תשע"הלקריאת המאמר

האיתן שבנשמה – לשאוב עוצמה מהעתיד

 הנשמה ירדה מעולם-שכולו-טוב לעולם רב-תלאות,  מאבקי היצר וחיבוטי נפש, עמידה בנסיונות ואתגרים רוחניים וגשמיים. מאיפה מקבלים כח לעבור בשלום את מסלול המכשולים?

לקריאת המאמר

עבודת החסידות

תורת החסידות משייטת בין דרישת אמת נוקבת וידיעת מקומי לדיבורים על מעלות והשגות גדולי הצדיקים. אז מהי עבודת היהודי הפשוט ובמה מועילה לו ההתבוננות במעלות הצדיקים?

לקריאת המאמר

נקבה תסובב גבר

אדמו"ר הזקן הניח אבן דרך בהתפתחות מעמד האשה ביהדות, בכך שחזה את עליית האשה אל מדרגה רוחנית הנעלית מהאיש, הפיכתה ממקבלת למשפיעה והשמעת קולה הייחודי.

לקריאת המאמר

היחס למדע בתניא

בדרך כלל מקובל לחשוב שהחסידות מתנגדת במיוחד ללימוד המדע, אולם מפרק ח בספר התניא עולה שהסוגיה מורכבת יותר, ושיש בהחלט הרבה מקום ללימוד המדע בתנאים הנכונים ולמטרות הנכונות. מאמר ראשון בסדרה.  

לקריאת המאמר

בזכות חיבת הארץ

רבי שניאור זלמן מליאדי – אדמו"ר הזקן מחב"ד ובעל ההילולא של כד טבת, אמנם לא זכה להגיע לארץ הקודש, אך כל חייו היה כרוך סביב הארץ הקדושה ובניינה ואף סבל רבות עקב תמיכתו ביושבי הארץ

לקריאת המאמר

אורות של גאולה

תקציר התוועדות י"ט כסלו תשע"ו – היכל התרבות תל אביב

לקריאת המאמר

ארבע בבות

ניגונו המפורסם של אדמו"ר הזקן, אותו נוהגים לנגן השבוע בחג הגאולה שלו, משרטט את הדרך לתיקון הנפש שלב אחר שלב. מכאן לשם ובחזרה

לקריאת המאמר

ופרצת – ימה!

סיסמת החסידות, "ופרצת", מלמדת שכל עוד האדם מגביל את עצמו לזירה הטבעית שלו הוא נמצא בסוג של מאסר. הכיוון הראשון של הפריצה הוא "ימה" – למה כל-כך חשוב להפיץ חסידות דווקא בתל אביב?

לקריאת המאמר

להפוך את העולם במנוחה

יום י"ט כסלו הוא אמנם חג הגאולה הכללי של החסידות, אבל הוא גם חג הגאולה הפרטי של נשות ישראל. מיום הולדתה של הרבנית מנוחה-רחל אנו שואבות את הכח למהפכה החסידית של נשות ארץ ישראל

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION