הצגת # 
לסתור את כל הסברות

הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן מחב"ד – בעלי יום ההולדת של ח"י אלול – מלמדים אותנו איך לפרק מוקשים ולכלול דבר והיפוכו בנפש

לקריאת המאמר

עודד מזרחי 1206
פעמיים חי

לא כולם חוגגים יום הולדת, אבל יש אנשים שחוגגים אפילו פעמיים... אנו מדברים עכשיו על ימי-ההולדת של אישים גדולים המשפיעים על חוגים רחבים מאוד והרבה אנשים רוצים להודות לקב"ה ששלח אותם לעולם. כזה הוא י"ח באלול, בו נולד רבי ישראל בעל שם טוב, לפני 317 שנה. 

לקריאת המאמר

יוסי פלאי 1260

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION