פסח

חירות בכל המישורים

שלבי היציאה משעבוד לחירות – ביטול השעבוד, היציאה ממצרים, קריעת ים סוף ומתן תורה – מסמלים ארבעה שלבים של השתחררות פנימית מדפוסי ההתנהגות, הרגש והמחשבה השליליים שאנו משועבדים להם.

לקריאת המאמר

הבנים האבודים של ההגדה

"כנגד ארבעה בנים דיברה התורה", אך מה עם הבנים שלא משתתפים בסדר? חקירה קבלית מגלה שלושה כאלה: אחד שבכלל לא הגיע, אחד שחוקר את הסדר כמדען, ואחת שובבה שמשחקת מתחת לשולחן. סדר פסח עולמי חדש.  

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION