הצגת # 
מחצית הנפש

מחצית השקל שבאה "לכפר על נפשותיכם", קוראת לנו לבקש ולחפש את המחצית השניה של נפשנו. מהי, אם כן, תודעת המחצית ומהי שלימותה?

לקריאת המאמר

יוסי פלאי 1593

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION