תורת הנפש

נח מקטני אמנה היה

נח וחנוך התהלכו את האלקים. איזו דרך בעבודת ה' היא זו וכיצד היא קשורה עם רגישות לסביבה ורגישות לרצון ה'.

לקריאת המאמר

מה הילדים עושים כאן?

ילדים בבית הכנסת – מדוע ולמה? האם זה כדאי ושווה את הטורח שבדבר אותו מכיר כל הורה? מעמד ה'הקהֵל' שחל בסוכות של מוצאי שמיטה חושף פן חדש, להורים לילדים, בנוכחותם במקדש מעט

לקריאת המאמר

בבוקר חסדך

סיפורו של נחום איש גם זו עומד כדוגמא לבטחון, המדה הנדרשת בזמן הבית ובזמן הגאולה.

לקריאת המאמר

מיאוש לשמחה – דרך התשובה

עוד נפילה עוד הרגל רע ממנו לא מצליחים להחלץ ובעקבותיהם הייאוש שמגיע. איך אפשר לצאת מהמעגל הבלתי נגמר הזה? האם להרוס את הקיים ולהתחיל מחדש או שמא לנסות לשפר את מה שיש? חדשו מעשיכם, שפרו מעשיכם

לקריאת המאמר

ואמונתך בלילות

סיפור אודות רבי עקיבא מלמד אותנו על האמונה הדרושה כדי לעבור את חשך הגלות. אמונה ובטחון – מאמר שני בסדרה

לקריאת המאמר

אהבה חינמית

בית המקדש חרב בשל שנאת חנם וכדי לבנות אותו מחדש צריכים להגיע לרמה אחרת לגמרי של אהבת ישראל – אהבה עצמית שאין לה כל מניעים, אפילו לא מניעים קדושים.

לקריאת המאמר

הכוח שבחולשה

בלעם מלמד את עם ישראל על הקשר העמוק והבלתי תלותי שלו עם הקב"ה. דווקא מתוך ההכרה הזו עם ישראל חוטא עם בנות מדין. על העצמת חולשות מול העלמתם בחינוך ובטיפול

לקריאת המאמר

"בגן עדן מקדם" – עדינות בנישואין

עידון המידות, חלק ז תכלית עבודת ה' בדרך החסידות מתבטאת בעידון המידות. המדד העיקרי להתקדמות בכך הוא היחסים ש"בין אדם לחברו" בכלל ו"בין איש לאשתו" בפרט.  כתבה שביעית בסדרה – סיכום עידון מידות הלב.

לקריאת המאמר

מערכת השמש ונפש האדם

איך הגיב רבי ישראל מרוז'ין כשסיפרו לו שהשמש במרכז? וכיצד השאלה מה במרכז, כדור הארץ או השמש אינה שאלה של נאורות מול בורות אלא סוגיה בעבודת ה'.

לקריאת המאמר

שלהבת עולה מאליה

גיל ההתבגרות של הילד הוא נקודת המבחן של ההורים, בה זרעי ההשפעה שלהם עולים וצומחים. מאהרון הכהן אנו למדים איך להעלות את הנרות-נשמות ולצלוח את גיל ההתבגרות באמונה תקוה ושמחה

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION