תורת הנפש

טיפול בחשמל

מקור המלה "חשמל" בחזיונותיו המסתוריים של הנביא יחזקאל. בידי חז"ל והבעל-שם-טוב, היא התגלתה כצופנת את המפתח לתהליך של תיקון עצמי בן שלושה שלבים: הכנעה, הבדלה והמתקה.

לקריאת המאמר

אל תכבה את האגו, תנמיך אותו

בין ביטול לשפלות השאיפה לבטל את האגו היא נעלית, אך לא קל להשיגה. על מנת להתקרב אליה יש קודם כל לסגל תכונה אחרת – שפלות הרוח. רגש השפלות האמיתי אינו מדכא אלא להפך, משחרר ומשמח.

לקריאת המאמר

פיתוי הפתן

שלושה פחדים עיקריים ממלאים את חיינו, אותם ניתן לזהות עם שלוש חיות אימתניות. הראשון שבהם הוא הפחד להשתגע, המסומל בידי הנחש. על עצת החסידות כיצד לא לפחד מפני אי-שפיות.

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION