מושגי יסוד

תורתה של ארץ ישראל

דרך החסידות אותה חידש הבעל שם טוב הקדוש קשורה באופן עצמי עם ארץ ישראל, הנותנת את הכח לעשות חיל ולמלאות את שליחותנו בעולם הזה. מדור חדש העוסק בהצלחה על פי החסידות. אמונה ובטחון – מאמר ראשון בסדרה

לקריאת המאמר

בית ספר לצדיקים

מה עושים החסידים כשהרבי מדבר על צדיקים? ואיך מחברים בין דמות הצדיק לדמות ה'בינוני'? מאמר לכבוד כ"א אדר, יום פטירת רבי אלימלך מליזנסק, ה"נעם אלימלך". [בתמונה: המבנה על קבר רבי אלימלך]

לקריאת המאמר

מבוא לעשר הספירות - חלק א

הספירות הן הכֹחות באמצעותם ברא הקב"ה את העולם ודרכם הוא ממשיך לקיימו בכל רגע ורגע. מערכת הספירות היא מעין מפה פנימית של העולם, הפורשת בפנינו את מערכת היחסים הנסתרת בין אבריו השונים. התבנית המוכרת והיסודית ביותר בקבלה היא זו של עשר הספירות. 

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION