מושגי יסוד

תשובה מהפכנית

כאשר חושבים על תשובה עולה בראש חרטה וצער, אבל החסידות מדריכה שכל דבר צריך להעשות בשמחה וממלאת את חדש אלול באוירה של התקרבות אוהבת, "אני לדודי ודודי לי". מה היחס בעבודת התשובה בין הצער על העבירות לבין שמחת ההתקרבות לה'?

לקריאת המאמר

לב רגיש

עידון המידות, פרק ב: מדת הגבורה כל ספרי המוסר והיראה מדריכים ליראת שמים ולהתגברות על היצר. עבודת ה' החסידית, שמגמתה עידון וזיכוך פנימי של המדות, מוסיפה ממד איכותי-פנימי למדת היראה והופכת אותה לרגישות גבוהה גם בין אדם לחברו. כתבה שניה בסדרה – עידון מדת הגבורה.

לקריאת המאמר

עידון מידות הלב

סדרת עידון המידות - עידון מדת החסד מגמה עיקרית בעבודת ה' היא עידון המידות. הארת פנימיות התורה הופכת את העבודה העצמית לעיבוד עורות, המרכך, מעדן ומשביח את חומר הגלם הגס. בפינות הקרובות נתייחס לעידון מדות הלב השונות. כתבה ראשונה בסדרה – עדון מדת החסד

לקריאת המאמר

עבודת החסידות

תורת החסידות משייטת בין דרישת אמת נוקבת וידיעת מקומי לדיבורים על מעלות והשגות גדולי הצדיקים. אז מהי עבודת היהודי הפשוט ובמה מועילה לו ההתבוננות במעלות הצדיקים?

לקריאת המאמר

תורת החסידות עולה ארצה

לכבוד יום הולדתו השבעים של רבנו הרב יצחק גינזבורג שליט"א (בתאריך כ"ח בחשון), אנו מנסים לעמוד על קוים עיקריים בתורתו, בברכות לעוד הרבה שנים פוריות וארוכות.

לקריאת המאמר

חפשי את המטמון

מ"ט ימים מונות אנו בין פסח לשבועות. שבעת השבועות ואף כל יום משבעת ימי השבוע מקביל לאחד הספירות (כמובא בנוסחי התפילה). לפניכן, על קצה המזלג, תמצית עניינה של הספירה בנפש, והעבודה הפנימית שההתעצמות איתה יכולה להביא  

לקריאת המאמר

תורתה של ארץ ישראל

דרך החסידות אותה חידש הבעל שם טוב הקדוש קשורה באופן עצמי עם ארץ ישראל, הנותנת את הכח לעשות חיל ולמלאות את שליחותנו בעולם הזה. מדור חדש העוסק בהצלחה על פי החסידות. אמונה ובטחון – מאמר ראשון בסדרה

לקריאת המאמר

בית ספר לצדיקים

מה עושים החסידים כשהרבי מדבר על צדיקים? ואיך מחברים בין דמות הצדיק לדמות ה'בינוני'? מאמר לכבוד כ"א אדר, יום פטירת רבי אלימלך מליזנסק, ה"נעם אלימלך". [בתמונה: המבנה על קבר רבי אלימלך]

לקריאת המאמר

מבוא לעשר הספירות - חלק א

הספירות הן הכֹחות באמצעותם ברא הקב"ה את העולם ודרכם הוא ממשיך לקיימו בכל רגע ורגע. מערכת הספירות היא מעין מפה פנימית של העולם, הפורשת בפנינו את מערכת היחסים הנסתרת בין אבריו השונים. התבנית המוכרת והיסודית ביותר בקבלה היא זו של עשר הספירות. 

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION