סיפורי צדיקים

הצגת # 
הרבי הריי"צ – החכמה תעוז לחכם

כבר מצעירותו, הרבי הריי"צ, ניכן בכשרונות רבים שאביו, אדמו"ר הרש"ב זיהה וידע לנצל אותם לטובת כלל ישראל

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי יקותיאל יהודה מצאנז-קלויזנבורג בארה של מרים

סיפורו של הצדיק השפע חיים - רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם, שלמרות הצרות שחווה היה עמוד של תקווה וחסד לסובבים אותו

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
בעל ה'הפלאה' – מנהג דרך ארץ

מסיפורי בעל ההפלאה לומדים "הנהג בהם מנהג דרך ארץ" לעומת אחיו הצדיק רבי שמעלקא שבהנהגתו הייתה  פן של התעלמות מענייני העולם  

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי מנחם מענדל מווארקי – ואת צנועים חכמה

 לא צריך לדבר הרבה כדי להיות תלמיד חכם ואדמו"ר - הרבי "השותק מווארקי היה דוגמא חיה לכך

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי מאיר מפרמישלן - לספר סיפור לעננים

רבי מאיר מפרמישלן  עסק רבות בצדקה ובדאגה לעניים, ונודע כצדיק פשוט ועניו האומר את שיחותיו ותורתו ברמה המתאימה גם לפשוטי העם ואף בלשונות הגויים. נודע גם באהבת ישראל גדולה ולימוד סנגוריה על פושעי ישראל, וכן ברוח הקודש גלויה ומופתים רבים מספור שחולל

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
ר' יצחק אייזיק מהומיל – חוש ברוח הקודש

הרב אייזיק מהומיל לא היה חסיד רגיל - עמקותו הבלתי מתפשרת בהבנת ולימוד החסידות קנתה לו שם בימות עולם בין החסידים ואף בין המתנגדים

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי מרדכי מטשרנוביל – צדקת הצדיק

 הצדיק: כמה צדקה הסנדלר העני צריך לתת? 30 רובל!  כל כך הרבה? מקומם? רבי מרדכי מצ'רנוביל סולל דרך בעבודת ה' בבחינת בכל מאדך

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי יצחק אייזיק מקאמרנא - עט סופר מאירלקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
רבי מנחם מענדיל מויטבסק – שפלות, תפילות, והפרשי שעות

מבחר סיפורים על רבי מנחם מענדיל מויטבסק חושפים דמות יחודית שקשורה בקשר עצמי לארץ ישראל

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי
הרבי הרש"ב מליובאוויטש - שופכים חסידותלקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION