Uncategorised

תמונות מי"ט כסלו תשע"ו

 

תודה לכל אלפי האנשים שבאו לחגוג אתנו את חג הגאולה. נתראה באירוע הבא - הולך ומוסיף ואור!

‎Posted by ‎גַּל עֵינַי - השער לפנימיות התורה‎ on‎ חמישי 3 דצמבר 2015

המשך קריאה: תמונות מי"ט כסלו תשע"ו

"אל עולם הקבלה" - הערות שהושמטו במהדורה השנייה

במהדורה הראשונה של הספר נכללו הערות אשר פנו לשבילים נוספים – להרחבות
בדרך הרמז, להערות למתקדמים ולדיונים שאינם נוגעים ישירות לנושאי הספר
המרכזיים. מכיון שמדובר בספר מבוא, בחרנו להשמיט הערות הללו במהדורה השנייה,
ולכלול בסוף כל פרק רק הערות הכוללות מקורות ומראי מקומות לעיון נוסף.

בלינק הזה מובאות ההערות המורחבות כפי שהופיעו במהדורה הקודמת.

המשך קריאה: "אל עולם הקבלה" - הערות שהושמטו במהדורה השנייה

בצור ירום

מסכת חייו מעוררת ההתפעלות ומלאת התורה והחסד של הרב יורם אברג'ל זצ"ל, היא צוואתו הרוחנית. מהתמדה בבית הספר היסודי, דרך הפצת המעיינות התורה וכלה במעשי חסד ללא גבולות

המשך קריאה: בצור ירום

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION