הצגת # 
שמע ישראל

בשבט שמעון יש משהו נסתר, בדיוק כמו בחודש מנחם אב. כדאי לשמוע.

לקריאת המאמר

אב טוב

מאמר חז"ל הידוע, 'משנכנס אב ממעטין בשמחה' – מקבל פנים חדשות לאור תורת החסידות. את השמחה שבחודש זה יש לזהות כנקודה פנימית שמסתתרת בתשעת הימים הראשונים של החודש ואז יוצאת החוצה ומופיעה במלוא הדרה

לקריאת המאמר

לבכות קדימה

אוהבים לבכות? בין תשעה באב לשבת נחמו, אנו מחברים את בכי הצער על החורבן לדמעות השמחה של הגאולה  

לקריאת המאמר

חזון המקדש

בשבת חזון הנשמה שלנו רואה את המקדש, אבל אין להסתפק בתבנית החיצונית של המקדש אלא בממד הפנימי שלו, הקורא לנו לעבודה ותיקון. 

לקריאת המאמר

גם זו לטובה

מה מסתתר מתחת לפנים הרציניות של חודש אב ותשעה באב, ואיך הוא נהפך למנחם-אב? מסע בעקבות האות התשיעית באלף-בית ומה שגנוז בתוכה.

לקריאת המאמר

קידוש חג האהבה

ט"ו באב ויום הכיפורים היו פעם שניהם ימי שידוכים, והם מגלמים שני סוגי זיווג: זיווג משמים וזיווג מהארץ. עם הזמן התגרשו שני ימים אלו, וכעת הגיעה העת להשיאם מחדש – ואיתם את פלגי העם שהם מייצגים.   

לקריאת המאמר

עם המלך בגלות

משל חסידי עמוק מגלה איך בתוך כל הצער של אבלות החורבן, מסתתרת נקודה של שמחה שהיא סוד הנחמה. מאמר לתשעה באב ולשבת נחמו   

לקריאת המאמר

הורים וילדים

'אב' פירושו הורה, ואם כן חודש אב הוא זמן להרהר ביחסינו להורינו. מהי משמעותה הפנימית של מצות כיבוד הורים, והאם ניתן ללמוד ממנה כיצד להיות הורים טובים יותר?

לקריאת המאמר

ממעטין - בשמחה!

לפי החסידות, "משנכנס אב ממעטין בשמחה" פירושו שבאב יש למעט – באמצעות השמחה. שלושה מעוטים עיקריים הם: מעוט האגו והגאוה, התמקדות במעט הטוב שיש בנו ובאחרים, והוספת מעט טוב, הדוחה הרבה מן החושך.  

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION