הצגת # 
ממעטין - בשמחה!

לפי החסידות, "משנכנס אב ממעטין בשמחה" פירושו שבאב יש למעט – באמצעות השמחה. שלושה מעוטים עיקריים הם: מעוט האגו והגאוה, התמקדות במעט הטוב שיש בנו ובאחרים, והוספת מעט טוב, הדוחה הרבה מן החושך.  

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION