חברה ומדינה

תכנית ליבה לחנוך יהודי

על ארבעה שלבי-יסוד במערכת החנוך התורנית. מתוך השיעור השבועי, כ"ה תמוז תשע"ו.

לקריאת המאמר

עולם ומלואו

כחלק מההתקהלות במצוות 'הַקְהֵל', על עם ישראל להתקדם לעבר הייעוד שלו להיות אור לגויים ולקרב גם אותם לתורה. קירוב רחוקים ובכללו גיור הגרים הראויים לכך, מרבה בכבוד שמים ומעורר את הקב"ה לגאולה השלימה

לקריאת המאמר

"כי אם ברוחי"

המציאות של עם ישראל בארץ ישראל דורשת שינוי מהותי, מהפך ציבורי-רוחני-תרבותי שיבוא אך ורק בדרך של הסברה ושכנוע. המפתח לפתרון הוא הנהגה יהודית שלמה וכוללת. הרב גינזבורג משיב לשואלים

לקריאת המאמר

"לא תחסר כל בה"

מתווה הגז מעורר מחלוקות על היחס הנכון בין תגמול הוגן ליזמים והמשקיעים ובין טובת הציבור ובעלותו על משאבי הטבע. לתמונה העסקית צריכים להוסיף זוית של אהבה – האהבה בין העם והארץ. על אהבה ועצמאות כלכלית

לקריאת המאמר

אמנות נאמנה

הרוחות סוערות סביב צעדיה האחרונים של שרת התרבות ותגובות האמנים. האם אמנות צריכה להיות חופשית לגמרי, או שיש מקום לבקורת ערכית עליה? פנימיות התורה מנתחת את ההטיה שמאלה בעולם האמנות ומתווה דרך לאמנות נאמנת ואמונית

לקריאת המאמר

קרח וערכי הדמוקרטיה

מה עומד מאחורי רעיון השוויון של קרח, האם חשיבותו של כל פרט ופרט או שמה חוסר משמעות ליחידים? איך בכל זאת אפשר לכלול את קרח בקדושה? על שמאל ימין שמרנות דמוקרטיה ומה שביניהם

לקריאת המאמר

כל אתר ואתר: עבודת הבמות בעידן האינטרנט

בתקופה האחרונה סערה הארץ סביב סיפור עם סוף טראגי של הלבנת פנים בפייסבוק. באפשרות לכל אחד להביע את עצמו בחופשיות בבמה האישית שלו יש קסם רב אך גם סכנה גדולה. האם יש דרך לתיקון? עבודת הבמות המודרנית 

לקריאת המאמר

ממלכות שאול למלכות דוד

או: האחוה הסמויה בין הרב קוק והרבי הריי"צ מלכות דורנו כעין מלכות ימי קדם, וניתן לשאוב הנהרה והשראה למאורעות זמננו מקורות ראשית המלוכה בישראל. שני המלכים הראשונים, שאול ודוד, מסמלים שתי קומות בבניין המלכות. כיצד הם מתבטאים כאן ועכשיו?

לקריאת המאמר

משרד החוץ בבקשה

כל מפלגה מבקשת תיק ואנו רוצים את משרד החוץ... - משרד חוץ יהודי שאינו עוסק רק בהגנה על יהודי העולם, אלא מביא בשורה חדשה לכל האנושות

לקריאת המאמר

החסידים באים!

מתי היתה העליה הראשונה של יהודים לארץ ישראל? לפני עליות הציונות ולפני תלמידי הגר"א, העליה הקיבוצית הראשונה לארץ מנתה שלוש-מאות יהודים בהנהגתו של רבי מנחם מענדל מויטבסק זצ"ל, הקבור בטבריה ושיום פטירתו חל בתאריך א' אייר.   

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION