מרכז גל עיני בירושלים - קרית משה

02-6310557

----------------------