מרכז גל עיני בירושלים - קרית משה

02-6310557

----------------------

את ספרי הרב גינזבורג, דיסקים ועוד

 ניתן להשיג גם במרכז גל עיני בשכונת חומת שמואל י-ם

מבצעים והנחות בטלפון - 02-6761901 

 בין השעות 17:00-22:00 בלבד