מרכז גל עיני בירושלים - קרית משה

02-6310557

----------------------

מרכז גל עיני בירושלים - חומת שמואל

כל ספרי הרב וקלטות

א-ה 17:00-21:00

בתיאום טלפוני בלבד 

02-6761901