ספרי היסוד בהגותו של הרב גינזבורג, שנכתבו ללא עריכת התלמידים