fbpx

תיקון חוה

הדפסהדוא''ל
תיקון חוה

With shipment דואר שליחים for 58.00 ₪
1590.00 ₪
Salesprice with discount
1325.00 ₪
1325.00 ₪
Discount -265.00 ₪
-265.00 ₪
תיאור המוצר

עדליון זהב 14 קראט; מגיע עם שרשרת, אף היא מזהב 14 קראט.

במסורת היהודית ישנם שלושה 'מגנים' או כוכבים גיאומטריים: המגן הראשון הוא מגן אברהם, הבנוי משני ריבועים זה על גבי זה ולכן כולל 8 קודקודים; המגן השני הוא מגן דוד, הבנוי משני משולשים זה על גבי זה וכולל 6 קודקודים; והמגן השלישי הוא מגן שלמה, הנראה בצורת כוכב עם 5 קודקודים. והנה, שלושה מספרים אלו, 8, 6 ו-5, יוצרים, כאשר מתרגמים אותם לאותיות, את המלה חוה, הלא היא אם האנושות, המגלמת את תמצית הנשיות בעולם. התכשיט מגן חוה הוא עדליון הבנוי משלושת המגנים הללו המונחים זה על גבי זה – בבסיס מגן אברהם בזהב צהוב, על גביו ובקטן יותר מגן דוד בזהב לבן, ועל גביו מגן שלמה, אף הוא בזהב צהוב. יחדיו, הם יוצרים צורה גיאומטרית מרהיבה המבטאת שלמות, ריבוד ועוצמה פנימית המתפשטת מהמרכז החוצה. כשמו כן הוא, ונועד לשמש כמעין קמיע של הגנה ושלום לאשה.