fbpx

ניגוני מלוה מלכה

הדפסהדוא''ל
מושרים ע"י הרב יצחק גינזבורג
ניגוני מלוה מלכה

With shipment דואר שליחים for 58.00 ₪
40.00 ₪
Salesprice with discount
30.00 ₪
30.00 ₪
Discount -10.00 ₪
-10.00 ₪
תיאור המוצר

הדיסק מכיל 13 ניגונים חסידיים עתיקים, ביניהם ניגון הבעש""ט ושלושה ניגונים מאת הרב יצחק גינזבורג.

בסעודת מלוה מלכה, בנקודת ההשקה שבין הקודש לחול, יש מעין הנצחיות של עולם הבא. חלק בלתי נפרד משעה זו הם ניגוני ההבדלה וסעודת מלוה מלכה.  שירה: הרב יצחק גינזבורג. כינור: מרדכי ברוצקי.