עניין התפילה והתבוננות

הדפסהדוא''ל
עבודת ההתבוננות במהלך הדורות-ביאור במאמרו של רבי הלל מפאריטש זצ"ל
עניין התפילה והתבוננות

With shipment אין צורך במשלוח for 0.00 ₪
40.00 ₪
40.00 ₪
תיאור המוצר

הספר מבוסס על מאמר של ר' הלל מפאריטש, מחשובי חסידי חב"ד ששימש גם כמשפיע בשליחות האדמו"ר האמצעי ששלח אליו אברכים צעירים להדריכם בדרך החסידות, וכך גם עשה אדמו"ר הצמח צדק.

המאמר עליו מבוסס הספר הוא מאמר קצר שבו ר' הלל מפאריטש מביא תשובה שהוא שמע מהאדמו"ר האמצעי מהי התבוננות, ותשובה אחרת שהוא שמע מהצמח צדק מהי התבוננות, שהוא קורא לה 'דרך גבוה יותר לנשמות נמוכים יותר'. הספר מבוסס על שיעורים שהרב יצחק גינזבורג מסר בשכם וביריחו, ועוסק גם בהתבוננות השייכת לדורינו, ואקטואלית אלינו בעבודת ה'.