fbpx

מגיד מראשית אחרית

הדפסהדוא''ל
המאמרים "בריש הורמנתא דמלכא" "הרכבת אנוש לראשנו" מאת רבי הלל מפאריטש זצ"ל
בצירוף קיצורים וביאורים מאת הרב יצחק גינזבורג
מגיד מראשית אחרית

With shipment דואר שליחים for 58.00 ₪
40.00 ₪
Salesprice with discount
40.00 ₪
40.00 ₪
Discount
תיאור המוצר בספר זה מודפסים שני מאמרים יסודיים של רבי הלל מפאריטש זצ"ל, גדול ה'עובדים' בתולדות חסידות חב"ד, עם קיצורים וביאורים שמקילים את ההתבוננות וההעמקה במאמרים אלה. המאמר הראשון, "בריש הורמנותא דמלכא", הוא בעצם פירוש מעמיק לקטע הפתיחה של ספר הזהר הקדוש. רבי הלל ממחיש כיצד כבר במילות הפתיחה של ספר הזהר כלולה סקירה מלאה על כל סדר ההשתלשלות בו נברא עולמנו. אין יותר מתאים ממאמר קצר ויסודי זה לשינון והתבוננות בסדר ההשתלשלות. המאמר השני, "הרכבת אנוש לראשנו", מפרש את דברי ה"רעיא מהימנא" אודות פסח שני, תוך שהוא מעמיק בביאור כל סדר ההשתלשלות והיכולת של ישראל בעבודתם להגיע למדרגה הגבוהה ביותר. המאמר מפרט את המדרגות של התגלות המשיח בגאולה העתידה – משיח בן יוסף, משיח בן דוד ורעיא מהימנא. בתוך הדברים – במאמר ובהערות עליו – מתבארים מושגי יסוד בעבודת ה' לפי דרך החסידות.