fbpx

הלב היהודי - גדול עם יהלומים

הדפסהדוא''ל
הלב היהודי - גדול עם יהלומים

With shipment דואר שליחים for 58.00 ₪
2275.00 ₪
Salesprice with discount
2275.00 ₪
2275.00 ₪
Discount
תיאור המוצר

עדליון מזהב 14 קראט הבא בצירוף שרשרת זהב 14 קראט; 16x22 מ"מ.

הרב המקובל רבי אברהם אבולעפיא הסביר שהמלה לב בעברית רומזת לצורת הלב, הניתן לציור כ-ב' למ"דים: שתי אותיות למ"ד הניצבות זה מול זה בקשר של פנים בפנים. בנוסף, מוסבר במדרש שהמלה למ"ד היא ראשי התבות של הביטוי "לב מבין דעת", ולמ"ד היא האות היחידה המזדקרת מעל האותיות וכמו נוגעת בשמיים. השקת שתי אותיות הלמ"ד בתמונת מראה יוצרת את הלב היהודי. הלב היהודי בנוי מצורת הלב המוכרת, המבטאת אהבה ארצית, כאשר העמודים העליונים של הלמ""דים יוצרים זוג עינים המביטות זו לתוך זו – ביטוי לאהבה רוחנית. תכשיט הלב היהודי הינו המתנה המושלמת לבת הזוג המבטאת את המימרה "איש ואשה זכו – שכינה ביניהם".

דגם זה כולל שני יהלומים בדמות ה'עיניים'.