פרק בעבודת ה' - קבצי שמע מאת הרב גינזבורג

הדפסהאימייל

30.00 ₪
30.00 ₪
תיאור
'פרק בעבודת ה'' הוא חיבור קצר ותמציתי של הרב גינזבורג, העוסק ביסודות התודעה הנכונה והרצויה בעבודת ה'. החיבור פורט את מרכיביה של מודעות אישית יהודית מתוקנת, מתוכה פונה היהודי לה' ומרגיש את רחמיו וטובו. בסדרת השיעורים הזו - שחולקה לפרקים לפי נושאים - מלמד הרב גינזבורג את המאמר כולו בצורה מפורטת וממצה.
על בסיס 'פרק בעבודת ה'' נכתבו ספרים שלמים של הרב גינזבורג - 'מודעות טבעית' ו'טבע יהודי', ונערכים קורסי-יסוד מקיפים ויישומיים בביה"ס לתורת הנפש