fbpx

פרק שירה

הדפסהדוא''ל
פרק שירה הוא חיבור עתיק המיוחס לדוד המלך ובו שמונים וארבעה קטעים המורכבים מפסוקי תנ"ך, אשר מבטאים את שירת הנבראים לה': שירת השמים והארץ, השמש והירח, העצים, הבהמות, העופות והדגים ואפילו השרצים.

With shipment דואר שליחים for 58.00 ₪
10.00 ₪
Salesprice with discount
10.00 ₪
10.00 ₪
Discount
תיאור המוצר

חכמינו זל הפליגו עד מא במעלות חיבור נפלא זה ואף המליצו (בתקופת התלמוד) לאומרו יום-יום כחלק מהתפילה.

עשרת הלחנים שבדיסק הנוכחי כוללים שנים עשר שירים מתוך פרק שירה המייצגים שירת הסוגים השונים של הבריאה.