fbpx

אל עולם הקבלה

הדפסהדוא''ל
אל עולם הקבלה

With shipment דואר שליחים for 58.00 ₪
69.00 ₪
Salesprice with discount
49.00 ₪
49.00 ₪
Discount -20.00 ₪
-20.00 ₪
תיאור המוצר

ספר מבוא הכרחי לכל המתעניין בפנימיות התורה, הקבלה והחסידות. הספר סוקר את מושגי היסוד הבסיסיים של הקבלה – ספירות, עולמות, חלקי הנשמה, שמות ה' ועוד – ומסבירם בלשון השווה לכל נפש. הוא מדריך כיצד יש לגשת ללימוד הקבלה, וכן מפרט את השימושים השגויים בה.

* רב מכר * מתאים גם למתחילים

עריכה: משה גנוט

191 עמ' (הגירסה בלי הערות)

*התמונה להמחשה בלבד

 


במהדורה הראשונה של הספר נכללו הערות אשר פנו לשבילים נוספים – להרחבות בדרך הרמז, להערות למתקדמים ולדיונים שאינם נוגעים ישירות לנושאי הספר
המרכזיים.

מכיון שמדובר בספר מבוא, בחרנו להשמיט הערות הללו במהדורה השנייה, ולכלול בסוף כל פרק רק הערות הכוללות מקורות ומראי מקומות לעיון נוסף.

בלינק הזה מובאות ההערות המורחבות כפי שהופיעו במהדורה הקודמת.