fbpx

מבחר שיעורי התבוננות כ

הדפסהדוא''ל
מבחר שיעורי התבוננות יב

With shipment דואר שליחים for 58.00 ₪
30.00 ₪
Salesprice with discount
30.00 ₪
30.00 ₪
Discount
תיאור המוצר

סיכומי שיעורים בנושאים שונים כפי שנאמרו בפני ציבורים שונים לאורך השנים. כולל את המאמרים: • תמים תהיה עם הוי' אלקיך חלק ה'  • ומשה היה רועה • זמן חרותנו • יציאת מצרים מצד הקב"ה • יציאת מצרים בדורנו

עריכה: עמרם לידא (לא מוגה).

כ-250 עמ'.