fbpx

ברוב שירה וזמרה

הדפסהדוא''ל
בניגוני שמחה ודבקות עלפסוקי תהלים

With shipment דואר שליחים for 58.00 ₪
40.00 ₪
Salesprice with discount
40.00 ₪
40.00 ₪
Discount
תיאור המוצר

לחנים: הרב יצחק גינזבורג

מילים: מתוך תהלים

עיבוד והפקה: עובד מוניס

הפקת ריתם סקשיין: ארתור מזרחי

הפקה שירות: ארז לונברג