fbpx

מבוא לקבלת האר"י

הדפסהדוא''ל
יסודות קבלת האריז"ל לאור תורת החסידות
מבוא לקבלת האר

With shipment דואר שליחים for 58.00 ₪
תיאור המוצר

יסודות קבלת האריז"ל לאור תורת החסידות

יסודות קבלת האריז"ל לאור תורת החסידות האר"י הקדוש הוא לכל הדעות גדול המקובלים בעת החדשה, וכל הקבלה שבאה אחריו צומחת מתורתו. הבעל-שם-טוב ייסד דרך חדשה ללמוד את קבלת האר"י, באמצעות משלים הנובעים מנפש האדם. ספר זה סוקר את המושגים הבסיסיים ביותר בקבלת האר"י ומסבירם לפי דרך החסידות.

עריכה: דב ליברמן

330 עמ'