הצגת # 
החיים הטובים

דווקא היציאה לחוץ לארץ מפיחה חיים ביעקב אבינו, שלצד געגועיו התמידיים לארץ ישראל, מקים ממלכה חיה ותוססת בארץ גשן ומברר את כל ה'ניצוצות' השבויים במצרים

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי 1402
"לישועתך קויתי ה'": דמותו של דן

מתוך ספור פרשתנו, מזדקרת דמותו של שבט דן, לכאורה הירוד שבשבטים והמאסף לכל המחנות. מהי אם כן ייחודיותו של שבט דן ומהי התכונה ה'משיחית שלו'? "לישועתך קויתי ה'"

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי 3363
גערה טובה

אב ומחנך אוהב יודע גם לגעור ולבקר, ודוקא בתוך התוכחה הגלויה גנוזה ברכה גדולה. עיון בברכת -תוכחת יעקב אבינו לבניו הגדולים.

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי 2108

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION