הצגת # 
אחי, אל תלך לאיבוד!

מצוות השבת אבידה כוללת גם עזרה ליהודי אחר שהלך לאיבוד, ובפנימיות, עזרה ליהודי אחר למצוא את דרכו חזרה אל נשמתו ובוראו.

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי 1938

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION