הצגת # 
שמחם בבנין שלם

מה המשותף ליעקב אבינו, משה רבינו ומשיח צדקנו, ואיך מגיעים לבסוף אל השלמות?

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי 1220
כמה שזה טוב

מה בין עשרת הדברות של 'ואתחנן' לאלו של 'יתרו'? מדוע השוני בהבטחת השכר על מצוות כיבוד הורים? מי במרכז, הקב"ה או האדם ומה באמת נכון? בין לוחות ראשונים לשניים

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי 1314

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION