חומש שמות

מי יבנה את המקדש

לאיזה בית מקדש אנו מצפים? כזה שמהווה הופעת האלוקי, הניסי והנשגב, או כזה שאנו נבנה בעשר אצבעותינו? ואולי משהו שיש בו משני הדברים גם יחד...

 

המשך קריאה: מי יבנה את המקדש

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION