מי יבנה את המקדש

לאיזה בית מקדש אנו מצפים? כזה שמהווה הופעת האלוקי, הניסי והנשגב, או כזה שאנו נבנה בעשר אצבעותינו? ואולי משהו שיש בו משני הדברים גם יחד...

 

המשך קריאה: מי יבנה את המקדש

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION