הצגת # 
היום יוצאים ממצרים

יציאת מצרים היא חוויה מתחדשת בסדר יומו של היהודי, כפי שאנו עוברים במהלך התפילה היומית - מתחילים בצעקה מתוך המיצר ומסיימים בשירה גדולה.    [ציור מאת יחיאל אופנר]

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION