הצגת # 
שה אובד

על הפקדון שקבלנו מאת הקב"ה, הנשמה, עלינו לשמור ולהשיבו. כנגד ארבעה אופני היזק לנשמה, ישנם ארבע דרכי תיקון ועבודה – כל טיפוס והתשובה שלו

לקריאת המאמר

גבול המשפט

עולם ההלכה והמשפט העברי מגלה את "כח הגבול" האלוקי, הצד הנגלה והמפורט של התורה, שצריך להתחבר עם הצד הנסתר שלה.  

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION