הצגת # 
בין דם למים

בעשרת המכות שהיכה ה' את מצרים גנוזים סודות בעבודת ה' ששייכים לכולנו. מכות דם וצפרדע מלמדות אותנו על חום וקור דקדושה וחום וקור של הקליפה, מתי להשתמש והיכן?

לקריאת המאמר

גלות וגאולה בספירה אישית

כמה שנים היו בני ישראל בגלות מצרים? 400, 430, או 210? ואולי בכלל כל התשובות נכונות. הרוגוטשובר מלמד אותנו לספור מחדש.

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION