הצגת # 
למה לאיים?

פרשת בחוקותי מציבה בפנינו התניה, אם תעשו רצון ה', מוטב, ואם לא... האם זו הגישה הנכונה בחינוך או בבניית קשר? מהו מקומה של היראה ביחסים בין אישיים?

לקריאת המאמר

נעם שפירא 1374
השלום השלם

כולם רוצים שלום, אך יש לחתור לשלום שלם ולא לשלום אשלייתי. שלום שלם אינו רק שלום בין העמים, אלא גם שלום בתוך עמנו – וגבוה מכך, שלמות של השראת שכינה בתוכנו.

לקריאת המאמר

יוסי פלאי 2591
גאולה שלמה

מה בין גאל ל-געל ומה בין משכן למקדש? מאמר לפרשת בחקתי מעובד מתוך השיעור השבועי של הרב יצחק גינזבורג.  

לקריאת המאמר

יוסי פלאי 723
הולכים בתורה

מדוע התורה ומצוותיה נקראים חוקים? ומדוע לימוד התורה נקרא הליכה? הלכות והליכות לקראת חודש סיון.  

לקריאת המאמר

יוסי פלאי 1015

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION