הצגת # 
שנת השמיטה בעבודת הנפש

הבעל שם טוב הסביר כי שש שנות עבודת האדמה ושנת השמיטה מייצגים שבע דרכים בעבודת ה' - אך מסיבה מיסתורית פרט רק שלוש מתוכן! כנראה שהוא הזמין אותנו להשלים את התמונה...  

לקריאת המאמר

עורכי האתר 2956
לספור את הזמן

מה אתה סופר? על ספירות הזמן השונות בתורה - ספירת הטהרה האישית, ספירת היובל ההיסטורית, וספירת העומר אל הגאולה.

לקריאת המאמר

יוסי פלאי 875

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION