הצגת # 
חזרה לכתה אל"ף

מדוע מתחילים הילדים בחדר ללמוד את התורה דווקא מחומש ויקרא? איזה סוד מלמדת אותנו הא' הזעירא? פרשת ויקרא - על ליקוק דבש ואותיות משונות

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION