הצגת # 
קול יעקב – י"ט בכסלו

מה הסוד של חג הגאולה בי"ט בכסלו והמשכו בכ' בכסלו? הבעל שם טוב, הרב המגיד ואדמו"ר הזקן הם שלשת "אבות החסידות". הבעש"ט כאברהם אבינו, עמוד החסד. הרב המגיד כיצחק אבינו, עמוד העבודה. ואדמו"ר הזקן כיעקב אבינו, עמוד התורה. י"ט כסלו משותף לרב המגיד ואדמו"ר הזקן. וכ' בכסלו הוא המיוחד לאדמו"ר הזקן.

לקריאת המאמר

בין שמים לארץ י"ט כסלו ואבות החסידות

    אבות החסידות מבטאים תהליך שלם: הבעל שם טוב, אברהם אבינו של החסידות, פורש על ראשנו שמים של אמונה. המגיד ממעריטש, יצחק אבינו של החסידות, מעורר את הרצון שלנו לעלות מהארץ לשמים בתנועה של התאיינות. אדמו"ר הזקן, יעקב אבינו של החסידות, הופך את הכיוון לתנועה של "שוב", לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. התבוננות מיוחדת לכבוד אברהם שנים מהסתלקות המגיד.    

לקריאת המאמר

י"ט כסלו / שחרור המעצורים

בי"ט כסלו השתחרר אדמו"ר הזקן מכלאו. המעצר מעיד על מעצור פנימי והשחרור מלמד על השתחררות פנימית ויכולת לפרוץ ולהפיץ ללא מעצור. כשאנחנו חוגגים עם אדמו"ר הזקן - גם אנחנו משתחררים ופורצים.  

לקריאת המאמר

אורות של גאולה

תקציר התוועדות י"ט כסלו תשע"ו – היכל התרבות תל אביב

לקריאת המאמר

ארבע בבות

ניגונו המפורסם של אדמו"ר הזקן, אותו נוהגים לנגן השבוע בחג הגאולה שלו, משרטט את הדרך לתיקון הנפש שלב אחר שלב. מכאן לשם ובחזרה

לקריאת המאמר

ופרצת – ימה!

סיסמת החסידות, "ופרצת", מלמדת שכל עוד האדם מגביל את עצמו לזירה הטבעית שלו הוא נמצא בסוג של מאסר. הכיוון הראשון של הפריצה הוא "ימה" – למה כל-כך חשוב להפיץ חסידות דווקא בתל אביב?

לקריאת המאמר

להפוך את העולם במנוחה

יום י"ט כסלו הוא אמנם חג הגאולה הכללי של החסידות, אבל הוא גם חג הגאולה הפרטי של נשות ישראל. מיום הולדתה של הרבנית מנוחה-רחל אנו שואבות את הכח למהפכה החסידית של נשות ארץ ישראל

לקריאת המאמר

יפוצו מעינותיך חוצה

מהופעת הבעל-שם-טוב ועד שחרור אדמו"ר הזקן, תורת החסידות עוסקת בשני כיוונים הפוכים ומשלימים - יציאה החוצה מחוץ לעולם הזה, ויציאה החוצה אל תוך העולם הזה... עד לביאת המשיח כאשר "יפוצו מעינותיך חוצה".  

לקריאת המאמר

הגאולה הכפולה של אדמו"ר הזקן

י"ט כסלו הוא "ראש השנה לחסידות". אך מהי בעצם משמעותו של יום זה, ובמה הוא נוגע לנו? לשם כך עלינו להכיר לעומק את היחס בין שתי הדמויות המרכזיות הקשורות בו: המגיד ממעזריטש ורבי שניאור זלמן מליאדי.

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION