הצגת # 
הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן - חיל בלע ויקיאנו

לכבוד ח"י אלול - מספר אדמו"ר הזקן אודות מקורה של תורת הבעל שם טוב, המהווה טעימה מתורתו של משיח.

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי 451
פעמיים חי

לא כולם חוגגים יום הולדת, אבל יש אנשים שחוגגים אפילו פעמיים... אנו מדברים עכשיו על ימי-ההולדת של אישים גדולים המשפיעים על חוגים רחבים מאוד והרבה אנשים רוצים להודות לקב"ה ששלח אותם לעולם. כזה הוא י"ח באלול, בו נולד רבי ישראל בעל שם טוב, לפני 317 שנה. 

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי 3092

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION