חנוכה

סיפור לחנוכה | למטה מעשרה

 הצדיק דיבר ברמזים, אבל היה מישהו שגילה את הסוד... מה אנחנו יכולים ללמוד מירידת השכינה למטה?  

לקריאת המאמר

הבעל שם טוב לחנוכה | להוציא את הנס ממחבואולקריאת המאמר

אברהם התחיל להאיר

חנוכה: הארת אברהם מראשית ועד אחרית התקון. נקודה מעובדת מיוסד על דרושי בת עין לחנוכה  

לקריאת המאמר

על הנסים ועל הנרות

נס פך השמן ונס הנצחון מתלכדים לאור גדול

לקריאת המאמר

נצחת וגם ירשת

חנוכה הוא חג של נשיאת הפכים המתאפשרת כתוצאה מהנצחון על היוונים, הבירור והשימוש בנקודת האמת הפנימית שלהם. התבוננות תמציתית מתוך הספר החדש "הנרות הללו". חנוכה שמח ומאיר!

לקריאת המאמר

ניפגש בסיבוב...

אור נרות החג רועד בחלון, קערת לביבות על השולחן, ואנו יוצאים לסיבוב בעקבות הסביבון: מבט עומק על משמעותם של מנהגי ישראל בכלל, ושל הסביבון הרוקד על חודו והופך את הריבוע לעיגול של נס גדול.   

לקריאת המאמר

אור וחום בנרות חנוכה

שתי תכונותיו העיקריות של הנר הן אור וחום. האור מופיע בעינים וחושף דברים נעלמים, והחום מופיע בלב, מרכך ופותח אותו.

לקריאת המאמר

שמונת פני היופי

ישנן שמונה מלים נרדפות בעברית ליופי, המקבילות לימי החנוכה. יחדיו, הן מצטרפות לפסיפס מרהיב של מהות היופי, ומסייעות לתקן את אידיאל היופי היווני. 

לקריאת המאמר

חנוכה: בירור חכמת יון

תרבות יוון האלילית מנוגדת ליהדות, אך את חכמת יוון – הפילוסופיה שלה והמדע המודרני שצמח מתוכה – ניתן לברר ולאמץ. בלב הדברים ניצב "אלוקֵי הפילוסופים", שמצד אחד הפוך לאלוקֵי התורה אך מצד שני משלים אותו.

לקריאת המאמר

חנוכה בסוד מזל קשת

המזל של חדש כסלו הוא הקשת. התבוננות במשמעויותיה השונות של הקשת מלמדת אותנו על משמעויות חנוכה.

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION