פסח

איך קראו לארבעת הבנים?

חקירה בלשית אחר שמותם הסודיים של ארבעת הבנים בהגדה, ובמיוחד של זה שלא ידע לשאול, שבכלל היה חכם גדול, ועל אחותו החכמה ממנו. מאמר לפסח באוירה פורימית, למי שעוד לא מוכן להפרד מחודש אדר...  

לקריאת המאמר

לדלג לגאולה

פסיחה פירושה קפיצה. פסח אינו זמן של הליכה מדודה והדרגתית, אלא של דילוג וקפיצה – כמה צעדים בבת אחת.   

לקריאת המאמר

ארבע קושיות קיומיות

גם אנו המבוגרים צריכים לשאול ארבע קושיות בפסח. כל אחת מהקושיות צופנת בחובה שאלה קיומית אחרת הטורדת את נפש היהודי בעומקה, ושאילתה משחררת אותה מתוכנו.  

לקריאת המאמר

החמישי הוא המשיחי

ידוע שליל הסדר הוא בסימן המספר ארבע: "כנגד ארבעה בנים דברה תורה", "ארבע כוסות", וכו'. אך מעל כל אחת מהרביעיות של הסדר מסתתר מרכיב חמישי, נעלם, המהווה את היסוד המשיחי של הרביעיה...

לקריאת המאמר

סודות מן הסדר

אנו פונים אל ה' בשלש דרכים: כעבדים אל מלך, כבנים אל אב, וכאשה אל אישהּ. שלש מערכות היחסים באות לידי ביטוי בליל הסדר, כאשר כל אחת מהן צובעת בגוון אחר את המצוות העיקריות של הלילה הזה – פסח, מצה ומרור. 

לקריאת המאמר

חירות בכל המישורים

שלבי היציאה משעבוד לחירות – ביטול השעבוד, היציאה ממצרים, קריעת ים סוף ומתן תורה – מסמלים ארבעה שלבים של השתחררות פנימית מדפוסי ההתנהגות, הרגש והמחשבה השליליים שאנו משועבדים להם.

לקריאת המאמר

הבנים האבודים של ההגדה

"כנגד ארבעה בנים דיברה התורה", אך מה עם הבנים שלא משתתפים בסדר? חקירה קבלית מגלה שלושה כאלה: אחד שבכלל לא הגיע, אחד שחוקר את הסדר כמדען, ואחת שובבה שמשחקת מתחת לשולחן. סדר פסח עולמי חדש.  

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION