פורים

ניקוי חטאים בפורים

בחודש אדר מתקנים את החטאים הנעלמים

לקריאת המאמר

משיח בפורים משולש

בפורים משולש הופך עם ישראל מכבשה לזאב טורף. מפורים-של-שבת, היום של עם ישראל, הוא יוצא למחות את "זכר עמלק" מלפניו מאחריו - ביום ששי מקליפת ישמעאל (האיסלאם, שיום אידו ביום ששי) וביום ראשון מקליפת עשו (הנצרות, שיום אידה ביום ראשון).  

לקריאת המאמר

משחק מחבואים בפורים

בפורים הקב"ה מסתתר בתוך הטבע ובתוכנו פנימה

לקריאת המאמר

חיוך של תורה

איך מתייחסים לסתירה-לכאורה בין תורה למדע? מחוש השחוק של חדש אדר אפשר ללמוד איך להתייחס בחיוך-מה לכל שאלה ורק להפיק ממנה תובנות וסודות.  

לקריאת המאמר

המתקת הפחד בפורים

אמא'לה, איזה פחד! חשש טבעי נועד לגרום זהירות בריאה, אך כשהוא הופך לפחד משתק, לחרדה קיומית או לפרנויה נטולת-בסיס זו חויה נפשית קשה. פורים מגלה שאפשר להפוך את הפחד עצמו לצחוק.

לקריאת המאמר

ושיתהפך העולם!

"ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה!". זהו, ללא ספק, פסוק השיא של ה'עבודה' במגלה. מדמותו הבלתי-נכנעת של מרדכי היהודי, המשה-רבינו של הגלות, המנהיג את עם ישראל בתוקף החשך וההסתרה, עלינו לשאוב השראה בפורים. בפשט המגלה, עמידתו הזקופה והמתריסה של מרדכי (שאפילו ההצדקה ההלכתית שלה אינה פשוטה) היא סבת גזרת ההשמדה שגוזר המן הרשע. בעומק הדברים, היא הגורמת לתוקפו של נס, עד לפסוק השיא של נס המגלה – "ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם".

לקריאת המאמר

קור וחום מפורים לפסח

חג הפורים קצת התבלבל. גלי קור וחום אוחזים בו חליפות. אולי הגזים בשתיית היין? ואיך כל זה מוביל לפסח? עוד לא מאוחר לפורים תורה!

לקריאת המאמר

ריח החופש

הרמז שמצאו חז"ל בתורה למרדכי – מור דרור – מלמד על תכונותיו של מרדכי שנעות בין מרירות לחופש, בין ריח בשמים לזעקה מרה. סוד שמן המשחה

לקריאת המאמר

יום ה(כ)פורים

יום כיפורים מתחפש לפורים ומגלה שהגורל תמיד נופל על הצד הנכון ואין מקום רחוק. משקה חזק לפורים.

לקריאת המאמר

עד דלא ידע בין ארור המן לברוך המן

היהדות היא לא דת של שנאה אבל גם לא דת של אהבה. מאמר מיוחד לשבת זכור ופורים - על אהבה ושנאה, על טוב ורע, עד שבסוף לא נדע בין ארור המן לברוך מרדכי... [בתמונה: מה היינו עושים בלי המן הרשע?]

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION