ראש השנה

סַלְסְלֶהָ!

עבודת ראש השנה היא המלכת ה'. ברובד החיצוני, ה' הוא כבר מלך - תפקידנו רק לקבל את מלכותו. ברובד פנימי יותר, "אין מלך בלא עם" - מלכותו של ה' תלויה בכך שאנו נהיה עמו. ברובד הפנימי ביותר, 'אין מלך בלא מלכה' - עלינו להיות מלכה ראויה למלך, המשמחת את לבו ומשיאה לו עצות טובות להנהגת המלכות.  

לקריאת המאמר

סדר עבודת מלכויות-זכרונות-שופרות

במלכויות-זכרונות-שופרות אנו מתחילים בתיקון הדיבור, עולים ממנו לתיקון המחשבה וחוזרים בסוף לתיקון המעשה. הסדר הזה, מהאמצע-למעלה-ולמטה, חוזר במעגלים שונים של עבודה ובעצם מתחיל בבריאת העולם  

לקריאת המאמר

מכתב לראש השנה תשפ"א

השנה, יותר מתמיד, נתאמץ במבצע שופר - להמליך את השם בשמחה, בתקיעות של "יודעי תרועה", שיזכו אותנו בתשועה גדולה בשנת תשפ"א‏.

לקריאת המאמר

סימני ה'תש"פ

 בתחלת שנת תש"פ מעניק לנו הרב גינזבורג 'פרצוף' של סימני ברכה ועבודה לשנה הבאה עלינו לטוב.    

לקריאת המאמר

פעולת השופר בכל כחות הנפש

התורה מצוה עלינו "לשמוע קול שופר" - קול פשוט, לא האזנה ל'תוכן' מסוים - אך אותו קול מחלחל ופועל בכל כחות הנפש, מהעל-מודע ועד לכחות המעשה.

לקריאת המאמר

הכל בראש

  בראש השנה אנחנו מתמקדים בעבודת ה' בראש, שיוליך את כל הגוף-השנה. ראשי החסידות, מהבעש"ט עד אדמו"ר הזקן, מלמדים אותנו איך מחשבה מחוללת מציאות.  

לקריאת המאמר

אמת ואמונה

על כוח הנפש של תשרי, ומה בין תשרי לניסן

לקריאת המאמר

מתקדמים מדור לדור

ירידת הדורות או עליית הדורות? מאמר לראש השנה תשע"ט

לקריאת המאמר

מכתב לראש השנה תשע"ח

מכתב מיוחד מאת הרב גינזבורג לקראת שנת תשע"ח. לקרוא, ללמוד, ולאחל שנה טובה וגאולה שלמה!

לקריאת המאמר

לטעום מעץ החיים

לקראת שנת תשע"ח אנו מוזמנים לטעום מעץ החיים ולזכות לחיים טובים

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION