מתקדמים מדור לדור

ירידת הדורות או עליית הדורות? מאמר לראש השנה תשע"ט

 

בצאת השנה וכניסת השנה, מתבקש לערוך מעין חשבון נפש ציבורי, איפה אנחנו עומדים. נשאל בחריפות: האם אנחנו מתקדמים או נסוגים?

ודאי שמענו על המושג "ירידת הדורות" – הדורות מתדרדרים, כאילו יורדים למטה-מטה במדרון. מי אנחנו לעומת הדורות הקודמים? חז"ל כבר אמרו בגמרא, על הפרש דורות קטן יחסית: "אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, אם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים". ומה נאמר אנחנו?

המקובלים מלמדים שכל הדורות דומים לאדם אחד גדול, כאשר הדורות הראשונים דומים לראש ואילו אנו בדורות האחרונים דומים לקצה הרגליים, "עקבתא דמשיחא". החושך גדל ואפשר להתייאש, חס ושלום.

ממשה ליהושע

נשים לב לפרשה ש'מתחבאת' בין ראש השנה ליום הכיפורים, פרשת וילך, הקצרה ביותר בתורה. בפרשה זו משה רבינו מעביר את שרביט ההנהגה ליהושע בן נון, משה בן מאה-ועשרים שנה, הולך לעולם הבא ("וילך משה") ויהושע נכנס במקומו. גם זו ירידת הדורות! משה "איש האלהים" שלא קם נביא כמוהו, הוציאנו ממצרים ונתן לנו את התורה, פניו מאירות כמו השמש. ויהושע, עם כל הכבוד, איננו כזה. "פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה", כאילו חיקוי בלבד.

ובכל זאת, משה מסתלק מהבמה ומפנה את המקום ליהושע שדווקא הוא ישלים את המשימה ויכניס את ישראל לארץ המובטחת. אם כך, הירידה מצד אחד היא התקדמות מצד שני. אולי יש אנשים ש'תקועים' בדור הקודם, נזכרים בנוסטלגיה בדמויות הגדולות מהעבר ואומרים "מי אנחנו שנעשה משהו היום"? זה ממש מפחיד... לכן ה' ומשה מחזקים את יהושע ובני ישראל "חזקו ואמצו, אל תיראו"! עכשיו הגיע תורכם.

עליית הדורות

באמת, במקביל לתהליך של ירידת הדורות יש תהליך פנימי של עלייה. מצד אחד, אנחנו מתרחקים ממתן תורה ומבית המקדש, מנשמות גדולות של נביאים, תנאים ואמוראים וכל גדולי הצדיקים בדורות הקודמים. אבל יש אור פנימי, נסתר יותר, שהולך ומתגבר עם הדורות. למשל, יש רבדים נסתרים בתורה שהולכים ומתגלים דוקא בדורות האחרונים. בסופו של דבר, הרי אנחנו מתקדמים לקראת הגאולה, הכי קרובים לביאת המשיח מכל הדורות שהיו לפנינו. אנחנו באמת כמו ננסים ביחס לקודמים, אבל כאשר הננסים עומדים על גבי הענקים הם יכולים לראות את היעד, את הגאולה.

יותר בעומק, לא מדובר רק בשני תהליכים מקבילים, ירידה בחיצוניות ועלייה בפנימיות. הקב"ה גלגל אותנו להגיע למקומות נמוכים, לרדת בירידת הדורות, מפני שהוא רוצה שהאור שלו יגיע עד למקומות הללו! זה 'לא חכמה' להביא את הגאולה בדור שכולו צדיקים וחסידים. החידוש הוא שהגאולה מגיעה לאנשים כמונו, עם כל החולשות והחסרונות. "התאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים" – ולכן הוא מוריד אותנו למקום מאד תחתון, שממנו תבוא הגאולה!

בקיצור ולעניין: השנה הבאה עלינו לטובה, תשע"ט, היא השנה הכי מתאימה – מכל השנים שקדמו לה – להביא אותנו אל הגאולה האמתית והשלמה. נאחל לכולם כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה!

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION