ספירת העומר

"גדולים על הקטנים"

עבודת "להזהיר גדולים על הקטנים" מתבטאת בנפש פנימה ובאחריות על הזולת בעם ישראל. 'פרצוף' של פירושים חסידיים מפרט את גווני העבודה.

לקריאת המאמר

סופרים את הימים

למלה "ספירה" שלושה פירושים עיקריים: מלשון מִסְפר, מלשון סיפור ומלשון ספיר. בספירת העומר עלינו לספור ולהעריך את ימינו, לכתוב את סיפור חיינו, והכי חשוב – להפוך לאבן ספיר זוהרת.

לקריאת המאמר

מטמוני ספירת העֹמר

האם בספירת העומר אנו מונים את הימים לקראת חג השבועות והמפגש עם ה', או שמא ה' הוא המונה את ימינו שלנו? פרק ההקדמה מתוך הספר "וכמטמונים תחפשנה"

לקריאת המאמר

חפש את המטמון

ימי ספירת העומר שבין פסח לשבועות משולים לזמן בו עלינו לחפש מטמונים נסתרים בנפשנו פנימה. 

לקריאת המאמר

שער הנון

ימי ספירת העמר מכוונים כנגד חמשים 'שערים' רוחניים – חמשים שערי בינה. אך יש הבדל בין מ"ט השערים הראשונים לשער הנון: לשער זה אין האדם יכול לזכות בכח עבודתו, ולכן גם אינו סופר אותו. רק אם הוא זוכה לכך ה' סופר יום זה בשבילו ומגלה לו את שער הנון.

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION