שבועות

מתוך שלא לשמה

התורה מתקנת, מרוממת ומגדלת את האדם עצמו. תיקון הנפש הוא הכרחי כדי לזכות ללימוד תורה לשמה, אך צריך לא להתמכר לתיקון-עצמי כתכלית. על הדרך לשחרור ממלכודת המודעות העצמית.

לקריאת המאמר

ממלכת כהנים

יעוד עם ישראל הוא להיות "ממלכת כהנים" - כהני האנושות כולה, מלאי אהבה ומסירות נפש לקדושה. בתחלה מתן תורה גורם להבדלה ואף שנאה בין ישראל לאומות, אך בסופו של דבר הופכת השנאה, שנובעת מאכפתיות, לאנרגיה המניעה הפצת תורה לכל האנושות באהבה רבה.

לקריאת המאמר

התורה: מקום טוב באמצע

התורה איננה ימנית ואיננה שמאלנית, היא האמצע האמתי

לקריאת המאמר

אוהבים גרים

מתוך אהבה מוסיפים נשמות לעם ישראל

לקריאת המאמר

לאן אתה הולך

בחודש סיון יש יעד ויעוד, הולכים להר סיני!

לקריאת המאמר

תורה עתיקה חדשה

תורה חדשה היא גילוי הממד הנסתר בתורה, ממשה ועד משיח  

לקריאת המאמר

תורה משולשת

מר"ח סיון, "החדש השלישי", אנו מתכוננים לקבלת 'תורה משולשת' - תורה הכוללת את שלשת עמודי העולם, תורה-עבודה-גמ"ח, דבר המתבטא בחג השבועות ובהכנות אליו.  

לקריאת המאמר

בואו אל המדבר

כדי לזכות בתורה עלינו לצאת למדבר, מעבר לגבולות

לקריאת המאמר

מתנה במדבר

מרכיב מהותי במתן תורה הוא מקום ההתרחשות. התורה ניתנה במדבר, והתורה עצמה טורחת להדגיש זאת. מדוע חשוב לציין שהתורה ניתנה במדבר? מה אנו למדים מכך?

לקריאת המאמר

תורת עוז וחסד

מהו זה שגם קשה וגם רך? גם עז ותקיף וגם שופע חסד וטוב? רמז: קשור לחג השבועות... 

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION