הצגת # 
לחוש אלקות

העולם תוקף את חושינו בחוויות מרשימות שנראות נפרדות מאלקות, וכל חוויה כזו צורבת את הנפש ומצריכה ניקוי. אכן, מורנו הבעל שם טוב מלמד כי חוויה אלוקית טובה אחת בחוש מתקנת את כל החוויות השליליות ומעלה לקדושה את החוש ואת החוויות שנתפסו בו. תיקון חושינו הוא השראת השכינה בישראל, מילוי המשימה של "לעשות לו יתברך דירה בתחתונים".  

לקריאת המאמר

להתפלל עם הצדיקים

כשאדם נגש לתפלה הוא נתקל בשלל מבוכות קיומיות - האם להתפלל? על מה להתפלל? איך להתפלל? ומי הוא בכלל, אני, המתפלל? דמויות הצדיקים-המתפללים בתנ"ך מכוונות את דרכנו ומסייעות לנו בתפלה.

לקריאת המאמר

מבוא לכוונות

היחס לכוונות התפלה בחסידות

לקריאת המאמר

חובה שהיא תענוג

אור השבת – מעין עולם הבא

לקריאת המאמר

כבוד אב ואם

משפחה יהודית מורחבת מלאה כבוד הדדי

לקריאת המאמר

יהודי עושה יהודי

"פרו ורבו" – הזכות והחובה להיות שותף בבריאה המצוה הראשונה בתורה נמצאת בפרשת בראשית. לאחר בריאת אדם וחוה נאמר "וַפְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת הָאָרֶץ וְכִבְשֻׁהָ וּרְדוּ בִּדְגַת הַיָּם..." – מצוה להקים משפחה ולהוליד ילדים בעולם. מבחינת ההלכה, האדם נפטר מחובת פרו ורבו לאחר שזכה להוליד בן ובת, אלא שחכמים הוסיפו ואמרו שמצוה להוליד עוד ילדים ולהוסיף חיים בעולם.

לקריאת המאמר

לעוף עם הציצית

הציצית – מצוות הדור לפי רבי אלימלך מליז'נסק – נותנת לנו כנפיים ואנחנו בוחרים ממה לברוח ולאן לעוף. מי ייתן לי אבר כיונה

לקריאת המאמר

בזמן הזה

את ימי חג החנוכה אנו רגילים לספור בסדר עולה, מ-1 עד 8. אבל, ישנה אפשרות לספור בסדר הפוך, לדעת בית שמאי. מה מלמדת אותנו צורת הספירה? עבר הווה ועתיד בחנוכה

לקריאת המאמר

תאריך עברי

האם באמת לוח השנה הוא רק כלי טכני לציון שנים ותאריכים, או שמא יש משמעות עמוקה יותר ללוח בו אנו משתמשים? הלוח העברי צופן בחובו רבדים ומשמעויות רבים, שהבנתם יכולה לתרום להתפתחותנו.

לקריאת המאמר

להיות קשור

התפילין הן "התכשיט" של הגבר היהודי, הקיים בשתי גירסאות, רש"י ורבנו תם. לפי הקבלה, שתי השיטות מייצגות שני רבדים של העולם, ששניהם אמת.

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION