הצגת # 
מחצית הנפש

מחצית השקל שבאה "לכפר על נפשותיכם", קוראת לנו לבקש ולחפש את המחצית השניה של נפשנו. מהי, אם כן, תודעת המחצית ומהי שלימותה?

לקריאת המאמר

נכתב על ידי יוסי פלאי 2519

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION