ניסן: חוש הדיבור

| י"ב חושי הנפש, פרק 1 | לפי ספר יצירה האדם השלם ניחן ב-12 חושי-נפש, המקבילים לחדשי השנה ולשבטי ישראל. החוש של חודש ניסן הוא חוש הדיבור. כיצד לתקן את האופן בו אנו מדברים?

לקריאת המאמר

אייר: חוש העיון

| י"ב חושי הנפש, פרק 2 | חוש הנפש של חודש אייר הוא חוש העיון, והשבט המגלמו הוא יששכר. בני יששכר נקראו "יודעי בינה לעתים", ומהם אנו לומדים על ספירת הבינה. 

לקריאת המאמר

סיון: חוש ההילוך

| י"ב חושי הנפש, פרק 3 | חוש הנפש של סיון הופך את ההלכה התיאורטית להליכה מעשית. השבט המגלמו הוא זבולון – שבט הסוחרים הנודד בעולם ומתרגם הלכה למעשה. 

לקריאת המאמר

תמוז: חוש הראיה

| י"ב חושי הנפש, פרק 4 | חוש הראיה הפיזי תופס את חיצוניות הדברים; חוש הראיה הנפשי צריך לחזות בפנימיותם. מה מלמדים אותנו חודש תמוז ושבט ראובן על תיקון הראיה? 

לקריאת המאמר

אב: חוש השמיעה

| י"ב חושי הנפש, פרק 5 | חוש הנפש של אב הוא חוש השמיעה. שמיעה רוחנית אינה קשובה רק למה שנאמר בקול, אלא גם לשתיקה המסתתרת מבעד לקולות – ל"קול דממה דקה" האלוקי שמאחורי רעשי העולם. 

לקריאת המאמר

אלול: חוש התיקון

חוש הנפש של אלול הוא חוש המעשה, המכונה גם חוש התיקון. חוש התיקון הוא היכולת להסתכל בדברים הנדמים אבודים ולראות בהם פוטנציאל לשיפור. בזכותו ניתן לראות באלול לא רק התחלת הסוף, אלא גם סוף ההתחלה.  

לקריאת המאמר

תשרי: חוש המישוש

מגע אינו דבר פשוט. צריך לדעת איך לגעת. חוש הנפש של תשרי הוא חוש המישוש, כאשר במיוחד הוא מלמד אותנו אודות המגע הזוגי המתוקן.  

לקריאת המאמר

חשון: חוש הריח

חוש הנפש של חשון הוא חוש הריח – הרוחני מבין החושים. באמצעות פיתוח חוש הריח הרוחני ניתן לזהות את מהותם של דברים אף מבלי שמתנסים בהם באופן חוויתי.  

לקריאת המאמר

כסלו: חוש השינה

למרות שאנו ישנים קרוב לשליש מחיינו, השינה היא דבר משונה ביותר: אנו מתפרקים בה מהמודעות העצמית שלנו. מצד אחד, המודעות העצמית שלנו היא תמצית אנושיותנו, צלם האלוקים שבנו; מצד שני, להיות בן אדם זה גם לדעת להרפות מהמודעות ולהפתח לדברים חדשים.  

לקריאת המאמר

טבת: חוש הרוגז

קשה לחשוב על תכונה גרועה יותר מהכעס. לכן זה מפתיע שאחד מ-12 חושי-הנפש הוא חוש הרוגז. מסתבר שלפי היהדות הכעס אינו פסול מעיקרו, אלא כמו כל תכונה אחרת בנפש יש לווסת ולכוון אותו.  

לקריאת המאמר

שבט: חוש האכילה

לא קל להיות בפסגת שרשרת המזון. מתחתינו כל יצורי ממלכות הצומח והחי אוכלים ונאכלים בטבעיות ובפשטות, ואילו אנו מסובכים עם מזוננו. האנושות, כך נראה, סובלת מהפרעת אכילה.

לקריאת המאמר

אדר: חוש השחוק

חוש שחוק נשמע כמו חוש הומור, אך לא מדובר בדיוק באותו דבר. חוש השחוק אינו מבטא רק את היכולת להבין ולספר בדיחות, אלא גם, ובעיקר, את היכולת להרגיש מאיזה מקום בנפש יש לצחוק.

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION