תורת הנפש

לדעת לשחרר

צריך להתכונן לכל דיבור או מעשה, כדי שהוא יצא כמו שצריך; צריך לדבר ולעשות מכל הלב, להכנס לתוך הענין; אבל בסופו של דבר צריך גם לדעת לשחרר - לתת לפעולה להמשיך הלאה בלעדינו ולהרבות טוב עוד ועוד.

לקריאת המאמר

גוונים של ענוה

החסידות, שהעמידה במרכז את בטול ה'אני', בנתה שפה לגווני הבטול השונים, שמאפשרת ליישם את הקטנת ה'אני' בכל מצבי החיים. מבוא לענוה חסידית.    

לקריאת המאמר

תיקון או הדחקה

הפסיכולוגיה המודרנית מציעה להפסיק להדחיק - להציף הכל מהלא-מודע ולהתמודד איתו. הרבי מליובאוויטש אומר שהרבה פעמים דווקא עדיף להסיח את הדעת - להדחיק ולהתקדם קדימה. מה היתרונות של כל דרך? מתי עדיף לבחור בזו ומתי בזו?    

לקריאת המאמר

תורת בעלי התשובה

"כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים". הצדיקים דבקים בתורה המסורה מדור לדור ואילו בעלי התשובה זקוקים במיוחד לחיבור ישיר ואינטימי לה'. בדור של תשובה יש להקדים את החיבור הישיר וממנו להגיע לשמירת המסורת על כל דקדוקיה.  

לקריאת המאמר

פחד משיחילקריאת המאמר

בלב שלם

תשובה, גם במדרגות הבסיס שלה, קשורה בעצם לתנועת התשובה העמוקה ביותר של הנפש - "תשובה עילאה". מתוך אותה נקודה פנימית גם החזרה לעיסוק בתורה ולקיום המצוות נעשית באופן אחר, וזוכים "לשוב עד ה' באמת ובלב שלם".    

לקריאת המאמר

מיקוד הרצון

 

לקריאת המאמר

מפריצות לפריצה

תמודדות עם מכת הפריצות היא דרך הפנמה ש"לית אתר פנוי מיניה" - המאפשרת לפרוץ לעולם כולו בגילוי אלקות.

לקריאת המאמר

לזכור קדימה

    "והימים האלה נזכרים ונעשים" - הזכרון מחולל מציאות, ההולכת ומשתפרת מדור לדור, כך שעם הזמן עובר 'משקל' הזכרון מן העבר אל העתיד.

לקריאת המאמר

תרגיש מיותר!

 להרגיש מיותר זה הכי-הכי. בעולם שלנו חושבים שלמי שלא שם את עצמו במרכז יש בעיה, אבל האמת היא שמי ש"משים את עצמו כשיריים" יכול לפעול בלי-גבול.  

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION