תורת הנפש

הדרך למודעות טבעית

לנשמה שלשה מצבי מודעות: מודעות עצמית, מודעות אלקית, מודעות טבעית. סיפור ירידת הנשמה לעולם - "ירידה צורך עליה" - הוא בעצם ירידתה ממצב המודעות-האלקית בו היתה לפני הבריאה, לתוך המודעות-העצמית השלילית, כדי לזכות בסופו של דבר להגיע להתאחדות אמתית עם ה' במודעות טבעית.    

לקריאת המאמר

המתקה עד למטה

 

לקריאת המאמר

למה לי עמלק?

 עמלק מטיל ספק וגורם לנו 'לרדת' מהאמונה - אך גם זו "ירידה צורך עליה", למעורבות גדולה יותר במציאות, מתוך רחמים ובטחון פעיל

לקריאת המאמר

והיה הוי' מבטחו

על "הגבר אשר יבטח בה'" להתקדם ולהגיע גם ל"והיה ה' מבטחו" ואז הבטחון שלו מתחבר עם השמחה בה' - "כי בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו".  

לקריאת המאמר

אתה יהודי חשוב!

ענוה היא מדה חשובה ביותר, אך כאשר היא מרפה ידים של יהודי ממעשים טובים היא 'ענוה שלא במקומה'. כשיהודי מקבל עוז מהחשיבות שלו ושל מעשיו בעיני ה' הוא מסוגל לעשות לו בית מקדש, בלי לסתור את הענוה הפנימית.  

לקריאת המאמר

עלילה צורך עליה

למה אני נופל? כל ירידה היא צורך עליה - אבל לאו דווקא העליה שלי... כמו בנדנדה, הירידה שלי מעלה מישהו אחר - אבל אם אתקשר לכלל ואקבל ברצון את ירידתי כדי להעלות את הזולת, גם אני אזכה לעלות יחד עמו.

לקריאת המאמר

זעקת הנפש הבהמית

לנפש האלקית שלי יש סבלנות וכח לסבול הכל, אבל הבהמית שלי - נו... כמה יכולה לסבול בהמה חסרת סבלנות כמותה? מתברר שזהו בדיוק התפקיד שלה - לעורר צעקת "עד מתי?!" קיומית.  

לקריאת המאמר

צדיק, מה אתה רוצה?!

"צדיק גוזר והקב"ה מקיים, הקב"ה גוזר וצדיק מבטל" (ובעצם, "ועמך כולם צדיקים"). אם הצדיק מחליט על הכל, מאיפה באים הקשיים בחייו? ניתוח מעמיק ומפתיע של נסיונות אברהם אבינו.  

לקריאת המאמר

דאגה בלב איש

הדרך היחידה להתמודד באמת עם הרע שבנפש - בלי להכחיש, להדחיק או להשליך - היא העמידה נוכח פני ה' וההכרה ברחמיו. אז ניתן להפוך את כל מנגנוני ההגנה בנפש, השומרים על ה'אגו' מפני פגיעה, למנגוננים חיוביים של צמיחה ובנין בדרך להבאת הגאולה.

לקריאת המאמר

מהי התבגרות?

מה קורה בהתבגרות? בבר מצוה גם מסכמים תהליך של התפתחות, גם בועטים במוסכמות הקודמות וגם מתחילים התחלה חדשה לגמרי.  

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION