מושגי יסוד

טִפת חיים

 תיקון הברית - חמשה תיקונים פשוטים ומשני-חיים לבן דורנו

לקריאת המאמר

בהיותו במערה – תפלה

ברגע שהעימות בין שאול לדוד מגיע לשיא המתח, רגע הכרעה לחיים ולמות, משכיל דוד להבין שהעצה היחידה היא תפלה. בתפלתו הוא עולה לשרש מלכותו, מגלה קבל עם ועולם כי הוא ראוי לכתר מלכות, מגיע להשלמה ויחוד משיחי עם בית שאול וזוכה במלוכה נצחית ולמשיח שיוצא מזרעו.  

לקריאת המאמר

שירת החינוך

מטרת החינוך היא לעודד את תכלית ירידת הנשמה לעולם - הצמחה ונביעה של האדם מלמטה למעלה, כ"באר מים חיים". החינוך מתחיל בלבוש המעשה, עולה ללבוש הדיבור ובסופו של דבר מגיע ללבוש המחשבה, המתבטא בשירה. הדרכות יסוד בחינוך.  

לקריאת המאמר

חופש יהודילקריאת המאמר

צייר לך משיחלקריאת המאמר

קדמות העולם

חידוש העולם הוא מיסודות האמונה, והסובר שהעולם קדמון הריהו כופר בעיקר (רמב"ן). אף על פי כן, בקבלה וחסידות אפשר למצוא 'יסוד' של קדמות העולם לצד ההתבוננות בחידוש הבריאה יש מאין. לשתי ההתבוננויות המקבילות יש מקום, כל אחת נדרשת בהקשר אחר, והן מולידות בנפש אהבת ה' ויראת ה'.

לקריאת המאמר

החסידים של המשיח

יש צדיקים, כמו משה רבינו; יש בעלי תשובה, כמו דוד המלך. אבל לקראת ביאת המשיח יש טיפוס חדש - חסידים. הם לא חושבים על צדקותם או תיקון חטאיהם - הם עסוקים במילוי פקודות בדרך להבאת הגאולה.

לקריאת המאמר

ילד, צא לעבוד!

יהודי הוא בן קטן ואהוב של ה'. החינוך לכך מתחיל מילדות וזו התודעה כל החיים. אבל יש גם עבודה לעשות - בר-מצוה היא הזמן שהבן נעשה עבד, ומתמסר לתפקידו בחיים - קיום מצוות בקבלת-עול, עבודת התפלה ואחריות על כל עם ישראל.    

לקריאת המאמר

אין רע יורד מלמעלה

על מציאות הרע בעולם ומקורו נסובות חקירות פילוסופיות רבות. התבוננות חסידית במורה נבוכים.

לקריאת המאמר

תורתה של ארץ ישראל

דרך החסידות אותה חידש הבעל שם טוב הקדוש קשורה באופן עצמי עם ארץ ישראל, הנותנת את הכח לעשות חיל ולמלאות את שליחותנו בעולם הזה. מדור חדש העוסק בהצלחה על פי החסידות. אמונה ובטחון – מאמר ראשון בסדרה

לקריאת המאמר

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION